برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای در دانشگاه جهرم

در راستای تعاملات صورت گرفته با گروه پژوهشی زبانشناسی دانشگاه جهرم و درخواست آن واحد دانشگاهی، گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) دو کارگاه آموزشی را با حضور حدود ۱۰۰ نفر از اساتید و دانشجویان دوره زبانشناسی در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ در محل آن دانشگاه برگزار نمود. مدرس هر دو کارگاه دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی عضو هیات علمی گروه بوده است.

در آغاز این برنامه، ریاست دانشگاه جهرم جناب آقای دکتر نادریان به ایراد سخنرانی پرداختند و بر اهمیت آشنایی دانشجویان با میان رشته ها و نیز جنبه های کاربردی حوزه زبانشناسی تاکید کردند. ایشان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین کارگاه هایی، استفاده بهینه دانشجویان از این گونه برنامه ها را خواستار شدند.

کارگاه اول با عنوان «چگونه از آثار محققان دیگر در تحقیق خود درست استفاده کنیم» ارایه شد. در این کارگاه حاضران با اصول علمی استفاده از آثار محققان در پژوهش های خود و نیز نظام های استنادنویسی عمده به ویژه APA به صورت عملی آشنا شدند. این کارگاه نقش مهمی را در ارتقاء کیفی تالیفات و انتشارات علمی دانشجویان ایفا خواهد نمود.

کارگاه دوم نیز با عنوان «زبانشناسی رایانه ای: تعاریف، تاریخچه و دوره ها» ارایه شد. در طی اجرای این گارگاه نیز حاضران با تعاریف، چگونگی پیدایش، زیرساخه ها و دوره های موجود این رشته در کشور و به ویژه دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای آشنا شدند. هدف اصلی از ارایه این کارگاه ترغیب دانشجویان به استفاده عملی از محتوای رشته زبانشناسی بوده است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم