برگزاری دوازدهمین جلسه شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سه شنبه ۲۶ دی با حضور وزیر محترم عتف، معاون محترم پژوهش و فنآوری وزارت عتف و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا در دفتر وزیر برگزار گردید.

وزیر محترم علوم نسبت به اهمیت جایگاه بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بخصوص در کشورهای اسلامی مطالبی بیان فرموده و بر گسترش فعالیت ها در حوزه های مختلف در محدوده کشورهای اسلامی تاکید نمودند. در همین راستا مقرر گردید کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان کشورهای اسلامی تشکیل و و با فعال کردن این کمیته فعالیتهای آتی پایگاه با همفکری و مشورت سایر کشورها در قالب این کمیته اجرایی صورت گیرد.

در این جلسه، گزارش عملکرد پایگاه استنادی و دستاوردهای حاصله در چهار سال اخیر در بخش های مختلف از جمله برگزاری نشستها و کارگاههای پژوهشی ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای مختلف در داخل کشور و نیز دانشگاههای معتبر در سایر کشورهای اسلامی توسط دکتر دهقانی سرپرست محترم ISC  ارائه گردید
در ادامه اعضای محترم شورا ضمن تاکید بر توسعه و استمرار فعالیتهای بین المللی پایگاه در خصوص مسائل مختلف از جمله لزوم توجه به شاخص های علمی در روندثبت همایشها در پایگاه و نیز برنامه ریزی درخصوص توجه به سایر شاخص های توسعه علمی ازجمله نو آوری و تجاری سازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دکتر مسعود برومند، معاونت محترم پژوهش و فنآوری نیز بر اهمیت و توجه به شاخص های علمی در برگزاری همایشهای برگزار شده در کشور تاکید نموده ودر خصوص اصلاح آیین نامه فعلی ثبت همایشها مطالبی را مطرح و از ابلاغ آیین نامه جدید در آینده نزدیک خبر داد.
در جلسه فوق همچنین برخی برنامه های پیشنهادی پایگاه استنادی در سال آینده ارائه گردید که از آن جمله  می توان به توجه بیشتر به نمایه سازی مجلات کیفی تر در ISC، برنامه ایجاد یک هسته مرکزی از نشریات ISC و گرد آوری نشریات با اعتبار بالاتر اشاره نمود.

   ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۰۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم