برنامه زمانبندی سخنرانی ها در هفته پژوهش اعلام شد.

برنامه زمانبندیِ سخنرانی پژوهشگران و اعضای هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) در طی هفته پژوهش اعلام شد. بنابراین اعلام، در طی بازه زمانی ۴ الی ۸ آذر ۱۳۹۶، تعداد ۸ سخنرانی توسط پژوهشگران و اعضای هیات علمی رایسست ارائه خواهد شد. هر ساله  به مناسبت هفته پژوهش و به منظور به روزرسانی اطلاعات پژوهشگران در خصوص پیشرفتهای علمی در حوزه های مرتبط با عملکرد رایسست، در این مرکز سخنرانی هایی در زمینه آخرین دستاوردهای علمی و بین المللی در حوزه های علم سنجی، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و زبانشناسی رایانشی توسط اعضای هیات علمی سازمان ایراد می گردد. عناوین و برنامه زمانبندی این سخنرانی ها در جدول ذیل ارائه شده است.

   ۱۳۹۶/۹/۱ ۱۶:۵۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم