بازدید گروه دوم از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی اندیشه از رایسست

بنا بر گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، گروه دوم از دانش اموزان دبیرستان نمونه دولتی اندیشه به منظور آشنایی با مرکز منطقه ای و خدمات ارائه شده توسط این مرکز و همچنین ارتقاء سطح دانش خود در خصوص جستجوی منابع علمی در سطح وب و پایگاه های علمی یک بازدید ۹۰ دقیقه ای از رایسست داشتند.

در این دیدار که با حضور ۵۵ نفر از دانش آموزان و مسئولان دبیرستان نمونه دولتی اندیشه صورت پذیرفت، دانش اموزان با انواع پایگاه های فارسی و لاتین مرکز منطقه ای که به صورت رایگان در اختیار مراکزی که با رایسست دارای تفاهم نامه می باشند قرار می گیرد آشنا شدند.

رایسست، در طول فعالیت خود با تاسیس پایگاه های اطلاعاتی مختلف سعی در رفع نیازهای اطلاعاتی جامعه علمی کشور کرده است. گردآوری و آماده سازی و در دسترس قرار دادن منابع فارسی و آثاری که به زبان های غیر فارسی در کشور منتشر می شود، اهمیت بسزایی برای رایسست دارد.

پایگاه کتاب های فارسی شامل تمام پیشینه های کتابشناختی کتاب های خریداری شده یا اهدا شده می باشد. این پایگاه مشتمل بر ده ها هزار  عنوان کتاب می باشد که از این تعداد، برخی از آنها دارای فایل تمام متن است که قابل تورق و مشاهده توسط کاربر می باشد. کتاب های فارسی در بخش “کتابخانه مرکز منطقه ای” نگهداری می شوند و قابل استفاده و امانت به کاربران حضوری می باشد. پوشش موضوعی کتابها متنوع و مشتمل بر حوزه های (علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، علوم کشاورزی و تعداد محدودی علوم پزشکی) می باشد.

علاوه بر کتاب های فارسی، پیشینه کتابشناختی کتاب های لاتین نیز که توسط مرکز خریداری یا اهدا شده اند، در پایگاهی جداگانه به نام پایگاه اطلاعاتی «کتاب های لاتین» وارد شده اند. کتاب های لاتین نیز مانند کتاب های فارسی در بخش “کتابخانه مرکز منطقه ای” نگهداری می شوند و قابل استفاده و امانت به کاربران حضوری می باشد. شیوه دسترسی به اطلاعات کتابشناختی این کتب نیز از دو روش “فهرست پایگاه های مرکز” و “صفحه جستجوی پیشرفته “مرکز  به نحوی که در مورد کتاب های فارسی توضیح داده شد می باشد.