بازدید هیاتی از قوه قضاییه استان فارس از رایسست

در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ هیاتی از قوه قضاییه استان فارس از رایسست بازدید نمودند. این بازدید در راستای عملیاتی سازی مفاد تفاهم نامه ای انجام شد که در تیرماه ۱۳۹۶ بین دو طرف منعقد گردیده بوددراین دیدار، از طرف رایسست، دکتر صالحی معاون محترم پژوهش و فناوری رایسست، دکتر فلاحتی مدیر روابط عمومی وهمکاری های علمی بین المللی رایسست ، دکتر صفاهیه مدیر امور پژوهشی رایسست و آقای شرقی کارشناس حقوقی رایسست حضور داشتنددر پایان برای تسریع در فرایند عملیاتی سازی تفاهم منعقده، دکتر فلاحتی، دکتر صفاهیه وآقای شرقی به عنوان رابطان تفاهم نامه به نمایندگی از رایسست انتخاب شدند.

   ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳:۵۲

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم