بازدید معلمان و مدیران نواحی ۴ گانه آموزش و پرورش شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۲)

معلمان و مدیران نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز که از امکانات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) استفاده و کد اشتراک دریافت کرده بودند جهت آشنایی بیشتر با محصولات و خدمات رایسست در تاریخ ۲۰ آذرماه از این سازمان بازدید کردند.

در این بازدید که به دعوت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و جهت ارتقاء کیفی سطح آشنایی این افراد با محصولات رایسست صورت پذیرفت، شرکت کنندگان در خصوص پژوهش محوری و لزوم انتقال این موضوع به دانش آموزان توجیه شدند.

در این بازدید، دسترسی به کتاب‌های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس‌ها در پایگاه‌های اطلاعات علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری را آموزش دیدند تا این خدمات را در مدارس اطلاع رسانی کنند.

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری آمادگی دارد تا بنا به درخواست مدارس و دانشگاه ها، کارشناسان خود را برای معرفی خدمات به محل دانشگاه یا مدرسه اعزام کند تا جلسات آموزشی در آنجا نیز برگزار شود.

لازم به ذکر است گزارش ریز مصرف و دانلود مقالات از سوی هر مدرسه بصورت ماهیانه به اطلاع آنها از سوی رایسست می رسد.