بازدید معلمان و مدیران نواحی ۴ گانه آموزش و پرورش شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

معلمان و مدیران نواحی ۴ گانه آموزش و پرورش شیراز که از امکانات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) استفاده و کد اشتراک دریافت کرده بودند جهت آشنایی بیشتر با محصولات و خدمات رایسست در تاریخ ۱۹ آذرماه از این سازمان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که به دعوت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و جهت ارتقاء کیفی سطح آشنایی این افراد با محصولات رایسست صورت پذیرفت، شرکت کنندگان در خصوص پژوهش محوری و لزوم انتقال این موضوع به دانش آموزان توجیه شدند.

در این دیدار از جمله موارد مطرح شده در خصوص پایگاه اطلاعاتی مقاله های الکترونیکی فارسی بود. این پایگاه نخستین پایگاه اطلاعاتی است که از ابتدای تأسیس رایسست ایجاد شده است و مجموعه ای غنی از مقالات بسیاری از نشریات، اعم از نشریات رتبه دار علمی و غیر علمی را در بر می گیرد.

در این بازدید که مورد توجه این دسته از مدیران و معلمان مدارس نواحی ۴ گانه شیراز قرار گرفته بود، بنا بر گسترش ارتباطات جهت استفاده هر چه بیشتر مدارس از این مجموعه شد.