بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان و هیات همراه از رایسست و ISC

 در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۳۹۶،  دکتر نظام آبادی پور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان و هیات همراه از رایسست و ISC بازدید به عمل آوردند. در این نشست از سمت رایسست دکتر محمدرضا صالحی معاون اداری مالی، دکتر محمرضا فلاحتی مدیر اداره همکاری های علمی بین المللی و دکتر هاجر صفاهیه مدیر  پژوهشی شرکت داشتند که در خصوص عملیاتی سازی تفاهم نامه های منعقده بحث و گفتگو شد. مقرر شد با توجه به حضور شاخه رایسست در دانشگاه شهید باهنر کرمان، تعهدات این دانشگاه در خصوص موارد مختلف قرارداد از جمله ارسال نشریات و مجموعه مقالات همایشها صورت پذیرد. در ضمن لیست کارگاه های رایسست تقدیم شد تا پس از بررسی موارد لازم، در این زمینه پیگیری لازم صورت پذیرد
   ۱۳۹۶/۷/۱۵ ۱۳:۳۹

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم