بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) و دبیرستان نادر کاظمی از رایسست

در روز دوشنبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶، دو بازدید دانش آموزی با حضور تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) و ۳۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان نادر کاظمی دوره اول جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در رایسست، از این مرکز بازدید نمودند.
در این برنامه پایگاه های فارسی موضوعی، فارسی عمومی، کتاب ها و نشریات الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی غیر فارسی و همچنین ارائه خدمات علمی الکترونیک در قالب اتصال سالانه مدارس به پایگاه های اطلاعاتی رایسست بسیار مورد استقبال مسئولین و همچنین دانش آموزان قرار گرفت و مسئولین بهره گیری از پایگاه های فارسی عمومی و موضوعی را جهت رشد سواد اطلاعاتی دانش آموزان مثبت ارزیابی نمودند.
این بازدید در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری برگزار گردید.

بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) از رایسست

بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان نادر کاظمی دوره اول از رایسست

   ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۴:۰۶

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم