بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی الزهرا

در روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷، یک بازدید دانش آموزی با حضور تعداد ۳۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی الزهرا جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در رایسست صورت پذیرفت.
در این برنامه پایگاه های فارسی موضوعی، فارسی عمومی، کتاب ها و نشریات الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی غیر فارسی و همچنین ارائه خدمات علمی الکترونیک در قالب اتصال سالانه مدارس به پایگاه های اطلاعاتی رایسست بسیار مورد استقبال مسئولین و همچنین دانش آموزان قرار گرفت.
در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید به عمل آمد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم