بازدید مدیران مدارس متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳، مسئولان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز ودانش آموزان مجتمع آموزشی خوارزمی از رایسست و ISC

در روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۹/۱۳ تعداد  ۲۶ نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ به همراه معاون محترم پژوهشی این ناحیه آقای سید نعیم علوی از رایسست و ISC بازدید کردند. در دو بازدید دیگر در این روز ۱۵ نفر از مسئولان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز و ۲۵ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی دخترانه خوارزمی از رایسست بازدید کردند. در طی این سه بازدید، مسئولین و دانش آموزان با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در این مرکز آشنا شدند. در این برنامه ارائه خدمات علمی الکترونیک در قالب اتصال سالانه مدارس به پایگاه های اطلاعاتی رایسست بسیار مورد استقبال مسئولین و همچنین دانش آموزان قرار گرفت و مسئولین بهره گیری از پایگاه های فارسی عمومی و موضوعی را جهت رشد توانایی مقاله نویسی دانش آموزان مثبت ارزیابی نمودند.
در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید به عمل آمد .این بازدیدها در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری برگزار گردید.
بازدید مدیران مدارس متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ از رایسست و ISC

بازدید مسئولان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز از رایسست


بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی خوارزمی از رایسست


بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی خوارزمی از رایسست

   ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۱۲

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم