بازدید مدیران متوسطه اول اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ و دانش آموزان دبستان مهر وطن از رایسست

در روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۹/۱۲ تعداد  ۳۵ نفر از مدیران متوسطه اول اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ به همراه رئیس و معاون پژوهش این ناحیه آقایان محمد کماندار و سید نعیم علوی از رایسست بازدید کردند. در بازدید دیگری در این روز ۳۵ نفر از دانش آموزان دبستان مهر وطن به همراه مدیر، معاون و سه نفر از آموزگاران این دبستان از رایسست بازدید کردند. در طی این دو بازدید، دانش آموزان و مسئولین مدارس با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در این مرکز آشنا شدند. در این برنامه ارائه حضوری خدمات علمی، کتاب های الکترونیک و نشریات الکترونیک مورد استقبال قرار گرفت و مسئولان برای رشد توانایی دانش آموزان در جستجوی اطلاعات علمی و نگارش گزارش های علمی، برگزاری کلاسهای پیشرفته جستجوی اطلاعات علمی و دوره های گزارش نویسی و مقاله نویسی متناسب با هر پایه را در قالب برنامه های آتی مطالبه نمودند.

مسئولین مدارس مذکور ضمن قدردانی از خدمات ارائه شده توسط رایسست، تاثیر پایگاه های فارسی عمومی از جمله دانشوران معاصر ایران، محیط زیست، زلزله، صنایع ایران و سوخت و انرژی را بر روی دروس پایه از جمله دروس علوم، ریاضی، فارسی و مطالعات اجتماعی دانش آموزان بسیار مفید ارزیابی نمودند.

در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید به عمل آمد .این بازدید در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری برگزار گردید.

   ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۰۹:۳۹

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم