بازدید مدیران آموزش و پرورش مرودشت از رایسست

در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های فرهنگیان محترم، و پیرو طرح اتصال و استفاده  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری،  روز سه شنبه مورخ ۳۰/۸/۹۶ تعداد  ۲۰ نفر از مدیران آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از رایسست بازدید کردند و با پتانسیل ها، امکانات و پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین، نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز و … در این مرکز آشنا شدند. همچنین در این بازدید کاتالوگها، برشور و فرمهای دریافت کد کاربری و نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی بین آنها توزیع گردید و فرم های اشتراک مدارس برای اتصال و استفاده از این پایگاهها در اختیار آنان قرار داده شد.

   ۱۳۹۶/۹/۱ ۱۰:۳۲

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم