بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه معارف یک و امام موسی کاظم از رایسست

در روز سه شنبه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶  تعداد ۴۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه معارف یک و ۴۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام موسی کاظم از رایسست بازدید کردند. در طی این دو بازدید، مسئولین و دانش آموزان با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در این مرکز آشنا شدند. در این برنامه پایگاه های فارسی عمومی، ارائه خدمات علمی الکترونیک، کتاب های الکترونیک و نشریات الکترونیک مورد استقبال قرار گرفت و درخواست دسترسی به نشریات رشد از جمله رشد دانش‌آموز، رشد نوجوان ، رشد جوان، رشد برهان ریاضی متوسطه۱، رشد برهان ریاضی متوسطه ۲، رشد معلم،  رشد تکنولوژی آموزشی، رشد آموزش ابتدایی و رشد مدرسه فردا و همچنین فصل‌نامه‌های علوم انسانی رشد شامل رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، رشد آموزش علوم اجتماعی، رشد آموزش تاریخ رشد آموزش هنر،  رشد آموزش تربیت‌بدنی، رشد آموزش پیش‌دبستانی، رشد‌ آموزش زبان‌های خارجی رشد، آموزش مشاور مدرس، رشد آموزش جغرافیا، رشد مدیریت مدرسه رشد جوانه و علاوه بر این فصل‌نا‌مه‌های علوم پایه و فنی شامل رشد آموزش فیزیک،  رشد آموزش شیمی، رشد آموزش ریاضی، رشد آموزش زیست‌شناسی و رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کار دانش، از طریق رایسست جهت استفاده دانش آموزان و آموزگاران از سوی مسئولین مطرح گردید.
در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید شد. این بازدید در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری برگزار گردید.


بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه معارف یک از رایسست


بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه معارف یک از رایسست


بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام موسی کاظم از رایسست


بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام موسی کاظم از رایسست


بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام موسی کاظم از رایسست

   ۱۳۹۶/۹/۱۴ ۱۴:۴۸

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم