بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه امام جعفر صادق (ع) از رایسست

در روز شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶، ۶۴ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه امام جعفر صادق (ع) جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در رایسست، از این مرکز بازدید نمودند. در این برنامه ارائه خدمات علمی الکترونیک در قالب اتصال سالانه مدارس به پایگاه های اطلاعاتی رایسست بسیار مورد استقبال مسئولین و همچنین دانش آموزان قرار گرفت و مسئولین بهره گیری از پایگاه های فارسی عمومی و موضوعی را جهت رشد سواد اطلاعاتی دانش آموزان مثبت ارزیابی نمودند.
در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید به عمل آمد. این بازدید در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری برگزار گردید.


بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه امام جعفر صادق (ع) از رایسست


بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه امام جعفر صادق (ع) از رایسست

   ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۰:۵

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم