بازدید دانشگاه علوم و فنون زرهی سپاه از رایسست

در تاریخ ۳۰/۸/۹۶ جانشین فرماندهی دانشکده علوم و فنون زرهی سپاه، سرهنگ اسماعیل جعفری فیروز و ۲۰ نفر هیات همراه از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بازدید کردند. در این بازدید ریاست محترم اداره‌ی خدمات اطلاع رسانی رایسست درباره‌ی تاریخچه ی تاسیس و محتوای اطلاعاتی موجود، انواع پایگاه های اطلاعاتی، نحوه دسترسی به اطلاعات و … توضیحاتی را ارائه دادند. هدف این بازدید آشنایی با امکانات و خدمات رایسست و توانمند سازی مربیان این دانشکده در پژوهش و بررسی راه کارهای احتمالی تعامل بین دو طرف بوده است. در پایان، بازدیدکنندگان از موزه‌ی قرآنی این مرکز دیدن نمودند.

   ۱۳۹۶/۹/۱ ۱۳:۳۹

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم