بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی زند

در روز شنبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷، یک بازدید دانشجویی با حضور تعداد ۵۵ نفر از دانشجویان  دموسسه آموزش عالی زند جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در رایسست صورت پذیرفت.
در این برنامه پایگاه های فارسی موضوعی، فارسی عمومی، کتاب ها و نشریات الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی غیر فارسی و همچنین ارائه خدمات علمی الکترونیک در قالب اتصال سالانه مدارس به پایگاه های اطلاعاتی رایسست بسیار مورد استقبال دانشجویان  قرار گرفت.
در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید به عمل آمد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم