بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر و دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر از رایسست

در روز سه شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ۲۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر از رایسست بازدید کردند. در طی این دو بازدید، مسئولین و دانش آموزان با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در این مرکز آشنا شدند. بازدیدکنندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی رایسست را برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان بسیار ضروری دانستند و خواستار استمرار این برنامه در قالب دوره های جستجوی خدمات پیشرفته و مشاوره علمی شدند. همچنین ارائه خدمات علمی الکترونیک در قالب اتصال سالانه مدارس به پایگاه های اطلاعاتی رایسست بسیار مورد استقبال مسئولین و همچنین دانش آموزان قرار گرفت و مسئولین بهره گیری از پایگاه های فارسی عمومی و موضوعی را جهت رشد سواد اطلاعاتی دانش آموزان مثبت ارزیابی نمودند.

در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید به عمل آمد. این بازدید در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری برگزار گردید.


بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر از رایسست


بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر از رایسست


بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر از رایسست


بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر از رایسست

   ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۰:۲۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم