بازدید جهاد دانشگاهی تهران از مرکز منطقه ای ( رایسست)

رییس جهاد دانشگاهی تهران و هیات همراه در تاریخ ۷ شهریور ۹۶ از رایسست و ای اس سی بازدید به عمل آوردند. میهمانان در جلسه ای با حضور معاونت محترم پژوهش و فناوری، مدیر محترم امور پژوهشی، رییس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی و رییس گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمهای رایسست شرکت کردند و نرم افزار سمینا را ارایه نمودند. در این نشست رایسست علاقه مندی خود را برای مشارکت فعال در این پروژه به عنوان یک کار مشترک با ترسیم نقش هر طرف به صورت مشخص اعلام نمود. مقرر شد پیام رایسست در جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به رایسست اعلام شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم