بازدید اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

در جریان این بازدید ابتدا در روز پنجشنبه ۲/۱/۸۹ جلسه ای بین اعضاء این کمیسیون و مدیران دانشگاهها و مراکز پژوهشی شیراز برگزار شد که در آن جلسه آقایان دکتر قانع معاون اداری و مالی و دکتر علیزاده معاون پژوهشی مرکز منطقه ای به تشریح دستاوردهای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در عرصه های مختلف اطلاع رسانی و علم سنجی در سطح ملی و بین الملل پرداختند . سپس در روز جمعه ۳/۲/۸۹ اعضاء کمیسیون ابتدا با حضور در محل ساختمان در حال احداث مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با رویه ساخت و تکمیل این ساختمان آشنا شده و آنگاه باحضور در جمع مدیران مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از نزدیک با فعالیت های این دو مرکز و پایگاه های اطلاعاتی تولید شده در آنها آشنا شدند . اعضاء کمیسیون ضمن اظهار خوشحالی از مشاهده حجم عظیم این فعالیت ها به نقش مهم این دو مرکز در حوزه اطلاع رسانی و سنجش در سطح  ملی و بین الملل اشاره نموده و خواستار ادامه این فعالیت ها و گسترش خدمات در سطوح داخلی و     منطقه ای شدند .
   ۱۳۸۹/۲/۵

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم