“ایـن انـقـلاب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست”

 

یکی از برترین چهره هایی که تاریخ بشریت به خود دیده ، شخصیت متعالی امام خمینی (ره ) اسـت . او بـا قیامش علیه ظلمتها، بعثت انبیا و امامت اوصیا را در خاطره ها زنده کرد. با پایمردی آن یگانه، دوران انقلابی به وجود آمد که اعجاز قرن  نامیده شد.

رهبر معظم انقلاب در توصیف آن روح ملکوتی اشاره می نمایند که :

ایـن انـقـلاب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست ، الحق شخصیت آن عزیز یـگـانـه ، شـخـصـیـتـی دسـت نیافتنی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه بود. او آن نخستین بود که دومین نداشت.

 

در مـیـان رهـبـران سـیـاسـی جـهان تا به امروز، کمتر شخصیتی به جامعیت امام خمینی (ره ) بـروز نـمـوده اسـت . شـخـصـیـت استثنایی و اسطوره ای که توانست از یک جمع پریشان و پـراکـنـده ، یـک امـت مـتـحـد بـسـازد و بـزرگ ترین انقلاب قرن را بر پا کند. و باز به دلیـل هـمـیـن جامعیت اش بود که میلیون ها نفر، به استقبالش رفتند، صدها هزار نفر جان و مالشان را فدای راهش نمودند و میلیون ها نفر در تشییع جنازه اش ، او را بدرقه کردند.

 

مـقـام مـعـظـم رهـبـری بـه حـق مـعـتـقـد اسـت حـضـرت امـام خـمـیـنـی (ره ) هـمـه خـصـال نـفـیس و کمیاب را که مجموعه آن در قرن ها به ندرت ممکن است در انسان بزرگی جمع شود همه را با هم داشت و با این ویژگی ها بود که توانست تخت فرعون های زمانه را بلرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن سازد و جهان اسلام را به حرکت درآورد و بـه انـسـان هـا بـفهماند که انسان کامل شدن ، علی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن ، افسانه نیست .

 

شـخـصیت امام دارای ابعاد گوناگون بود و هرازگاهی بُعدی از ابعاد وجود او نمایان می شـد. مـقـام معظم رهبری عظمت کار امام را به ارتباط ایشان با خدا و تهذیب نفس می داند که هـمـه دشـمـنـان داخـلی و خـارجـی او نـیـز ایـن ویـژگـی را قبول داشتند.

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  ضمن تسلیت ایام رحلت آن امام فرزانه و گرامیداشت شهدای ۱۵ خرداد، تحقق آرمان های والای معمار کبیر انقلاب اسلامی در خدمت به جامعه علمی و پژوهشی  با جدیت و  تلاش مضاعف پیگیری خواهد نمود.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم