انتصاب دکتر شعله ارسطوپور به عنوان رئیس گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

نجمه حمیدی فرد، رئیس اداره روابط عمومی و همکاریهای بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: دکتر جعفر مهراد طی حکمی دکتر شعله ارسطوپور را به عنوان رئیس گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منصوب کردند.
شعله ارسطوپور، فارغ التحصیل رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی بوده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرده است.
وی افزود: دکتر مهراد در این حکم تهیه و تامین منابع با رعایت اصل هزینه بهروری از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی، تهیه نشریات معتبر علمی به زبان انگلیسی، ایجاد ساختارهای ضروری دیگر برای پایگاه های اطلاعاتی نشریات ادواری و مقالات فارسی، عربی و انگلیسی و تعامل موثر با ناشران داخلی و خارجی با استفاده از استعدادها و ظرفیت های موجود در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری را مورد تاکید قرار داده اند.
   ۱۳۸۹/۵/۲۵

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم