انتصاب دکتر جعفر مهراد به عنوان عضو کرسی علمی روانشناسی و علوم تربیتی

نقش دکتر جعفر مهراد به عنوان عضو کرسی علمی روانشناسی و علوم تربیتی ، همکاری در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی است
اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، اعلام کرد: دکتر جعفر مهراد استاد دانشگاه شیراز، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به عنوان عضو کرسی علمی روانشناسی و علوم تربیتی منصوب شد.
حمیدی فرد رئیس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، با اعلام این خبر افزود: دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره کرسی روانشناسی و علوم تربیتی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
گفتنی است نقش دکتر جعفر مهراد به عنوان عضو کرسی علمی روانشناسی و علوم تربیتی ، همکاری در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی است که در این زمینه محورها و چالش های اساسی را مورد توجه قرار خواهد داد.
   ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم