انتشار گزارش ” فعالیت های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سطح ملی و بین المللی “

گزارش ” فعالیت های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سطح ملی و بین المللی ” منتشر گردیداین گزارش، بررسی عملکرد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در حوزه فعالیت های ملی و بین المللی و توسعه روابط با سایر کشورها در سطح منطقه، کشورهای جهان اسلام و در راستای وظایف این دو مجموعه فرا ملی می باشداین گزارش شامل دو فصل عملکرد هر دو مجموعه در سطح بین المللی و نیز هر دو مجموعه در سطح ملی شامل کلیه فعالیتهای انجام شده از جمله انعقاد تفاهم نامه های همکاری، عضویت در مجامع بین المللی، بازدیدهای مسئولان و روسای دانشگاهها در مراکز علمی از مرکز و پایگاه و نهایتا برگزاری نشست ها و کارگاه های مختلف در داخل و خارج کشور می باشد.

   ۱۳۹۶/۲/۱۳ ۱۱:۱۹

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم