انتشار کتاب «گزارش عملکرد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۹۵-۱۳۹۲)»

کتاب «گزارش عملکرد مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری  (۹۵-۱۳۹۲)» در مرداد ۱۳۹۶ منتشر شد. این گزارش حاصل عملکرد فعالیت های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در کلیه حوزه های پژوهش و فناوری (شامل فناوری اطلاعات، خدمات اطلاع رسانی وگروه های پژوهشی)، اداری و مالی (شامل اداری، مالی، برنامه و بودجه)، طرح های عمرانی، امور فرهنگی  و حوزه آموزشی در چهار سال اخیر(۹۵-۱۳۹۲) می باشد.
لازم به ذکر است استفاده از خدمات مرکز منطقه ای به دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محدود نمی شود. تمامی سازمان ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی کشور، دانشجویان تمامی دانشگاه ها، محققان آزاد و تمامی افراد جامعه می توانند از خدمات حضور و غیرحضوری مرکز استفاده نمایند.

   ۱۳۹۶/۵/۲۰ ۰۸:۵۸

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم