انتشار کتاب ریشه یاب ماضی ومضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

در این طرح نمای کلی از نرم افزار ریشه یاب ماضی ومضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تهیه و ارائه گردیده و در آن عملکرد نرم افزار به گونه ای است که با ارائه مصدر فعل می توان به بن مضارع و بن ماضی آن دست یافت، علاوه بر آن، تعدادی از افعال که بن مضارع آنها بر خلاف روال معمول ساخته می شوند نیز به عنوان استثنا ذکر شده اند.
این کتاب به کوشش شاپور رضا برنجیان، عضو هیات علمی گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و در ۱۰۰۰ نسخه انتشار یافته است.
لازم به ذکر است که سازمان ها و افراد علاقه مند می توانند برای دریافت نسخه ای از این اثر با پست الکترونیکی info@isc.gov.ir تماس حاصل فرمایند.
   ۱۳۹۰/۷/۱۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم