انتشار مجله جامعه اطلاعاتی

دکتر جعفر مهراد رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از انتشار مجله جامعه اطلاعاتی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی خبر داد و گفت: بعد از تاًسیس انجمن مزبور، به عنوان عضو هیاًت موسس، تاًسیس مجله جامعه اطلاعاتی را با همکاران خود در انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی مطرح کردم که مورد استقبال قرار گرفت. رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: تفاهم نامه انتشار مجله جامعه اطلاعاتی با دکتر کاظم معتمد نژاد به امضا رسید و بدین ترتیب متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی ایران با داشتن مقاله دراین مجله که جزء مجلات علمی پژوهشی است تحقیقات و مطالعات خود را در قالب مقالات پژوهشی ارائه خواهند داد. مجله جامعه اطلاعاتی به زبان فارسی هر شش ماه یکبار منتشر خواهد شد و بعد از سال اول انتشار خود را به صورت فعلی آغاز خواهد کرد. دکتر مهراد تصریح کرد: مجله جامعه اطلاعاتی دومین مجله علمی پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است. مجله International Journal of Information Science and Management نخستین مجله علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی ایران است که به زبان انگلیسی منتشر می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم