انتشار دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری

به گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، نخستین چاپ «دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری» اثر دکتر شعله ارسطوپور از سوی انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) که هشتاد و هفتمین اثر این انتشارات می باشد راهی بازار نشر شده است. در این اثر به برخی مطالب کاربردی در زمینه چگونگی تنظیم چکیده بصورت کوتاه اشاره شده است.

این اثر با معرفی انواع مختلف چکیده ها، همچون چکیده های راهنما و چکیده های تمام نما و همچنین بیان تعاریف گوناگون از چکیده سعی دارد تا خواننده را با این مفاهیم آشنا سازد چرا که یک چکیده مناسب به خوانندگان در جهت دستیابی به ایده ای پایه از محتوای منبع اطلاعاتی کمک می کند.

در همین خصوص در بخشی از این دستنامه آمده است: با توجه به ساختار نشریات کشور و خصوصا نشریات رتبه دار در ایران و تعریف دو گروه متفاوت از نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، به نظر می رسد می توان برای استفاده از هر یک از این دو نوع چکیده نیز با توجه به نوع مقالات منتشره در نشریات سیاست گذاری نمود.

این بدان معناست که با توجه به ساختار و کارکرد، چکیده های تمام نما مناسب مقالات منتشره در نشریات علمی پژوهشی و چکیده های راهنما مناسب مقالات منتشر شده درنشریات علمی ترویجی است. با وجود این، نظر به ویژگی های خاص چکیده های تمام نما، بایستی استفاده از آن ها در نشریات تخصصی اولویت داشته باشد. این در حالی است که به منظور حفظ انسجام و درنظر گرفتن حداقل اطلاعات لازم برای تدوین چکیده، لازم است نشریات، نویسندگان خود را ملزم به رعایت ویژگیهای چکیده های ساختار یافته نمایند.

«دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری» در پنج بخش نوع شناسی چکیده ها، چکیده های ساختار یافته قالبی مناسب برای مقالات نشریات ادواری، نحوه تنظیم چکیده ، کلیدواژه های اختصاص یافته به مقالات و جمع بندی تدوین شده است
.
در بخش نحوه تنظیم چکیده، مواردی همچون محل چکیده، طول چکیده، سبک نگارش و پدیدآور به عنوان چکیده نویس توضیح داده شده است.

پیوست این دستنامه دربرگیرنده دستورالعمل  پیشنهادی تدوین چکیده ساختاریافته برای نشریات فارسی، استاندارد ISO ۲۱۴  در خصوص تدوین چکیده، استاندارد ISO ۵۱۲۲  در خصوص تدوین صفحه حاوی چکیده و استاندارد NISO Z3914  در خصوص تدوین چکیده است.

مطالعه این دستنامه برای محققان فعال در حوزه نگارش مقالات  و بصورت ویژه سردبیران و اعضای هیأت تحریریه نشریات راهگشا خواهد بود.

شایان ذکر علاقمندان به مطالعه این کتاب می توانند به پیوندhttps://ricest.ac.ir//?part=book&inc=bookcategory&id=1    در وب سایت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) مراجعه کنند.
   ۱۳۹۴/۷/۱۹ ۱۵:۲۵

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم