امکان دسترسی به ۱۲۰ هزار مقاله فارسی و ۲۵۰ هزار مقاله انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، دکتر شعله ارسطوپور، معاونت پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت: منابع اطلاعاتی موجود در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) مورد استفاده گستره وسیعی از دانشگاهیان، دانشجویان مقاطع تحصیلی گوناگون و اعضای هیأت علمی است. گفتنی است منابع مرکز نه تنها پاسخگوی نیازکاربران خارجی است، بلکه پژوهشگران و اعضای هیأت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را نیز تغذیه اطلاعاتی می نماید.

وی گفت: با توجه به طیف دانشگاهی این مجموعه و با توجه به اولویت اهداف پژوهشی، مجموعه این مرکز بایستی با توجه به اولویت های علمی و پژوهشی کاربران آن فراهم آوری شده باشد. به همین دلیل، انتشارات علمی دارای ارزش در حوزه های علوم و فناوری به صورت کلی و در پیوند با اعضای هیات علمی مرکز، حوزه های علوم رایانه، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و زبانشناسی رایانه ای، از جمله حوزه های دارای اولویت فراهم آوری منابع هستند. در این میان کتاب های علمی دانشگاهی، نشریات تخصصی در حوزه های موضوعی و خبرنامه های منتشر شده توسط انجمن های علمی مختلف در اولویت اول و منابع آموزشی و کمک آموزشی در اولویت های بعدی قرار دارند.

معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ادامه داد: در این راستا، طی سال گذشته بالغ بر ۲۰۰۰ عنوان کتاب فارسی و انگلیسی،۳۰۰ عنوان کتاب مجموعه مقالات همایش ها، ۹۰۰۰ شماره نشریه فارسی و انگلیسی، ۱۲۰۰۰ عنوان کتاب الکترونیکی، ۱۰۰۰ عنوان پایان نامه و طرح پژوهشی و صدها خبرنامه به صورت خریداری و یا اهدایی توسط گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع تهیه گردید.

ارسطوپور اظهار داشت: منابع مذکور پس از ثبت اولیه جهت ادامه روند به گروه مدیریت اطلاعات ارجاع و پایگاه اطلاعاتی تمام متن نشریات فارسی که از ارزشمندترین پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  بشمار می رود و توسعه آن از وظایف مهم گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات است، تهیه می گردد. تمام مقالات نشریات فارسی کشور در این گروه پویش شده و در قالب فایل های پی دی اف ذخیره می شود. طی سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰۰۰ عنوان مقاله تمام متن فارسی به صورت دستی و یا از طریق سامانه XML در پایگاه درونداد و قابل استفاده می باشد.

وی ادامه داد: پایگاه اطلاعاتی تمام متن نشریات انگلیسی که از دیگر پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای بشمار می رود و طی سال گذشته بالغ بر ۲۵۰۰۰۰عنوان مقاله تمام متن در آن درونداد و قابل استفاده می باشد.

تعداد بالغ بر ۴۰۰۰ عنوان از منابع تک نگاشتی توسط گروه مدیریت اطلاعات فهرست نویسی و آماده سازی گردیده و جهت بهره برداری و امانت به اعضا قفسه گذاری شده اند.

اداره خدمات اطلاع رسانی

ارسطوپور تصریح کرد: اداره خدمات اطلاع رسانی به صورت حضوری و غیر حضوری میزبان کاربران خود در ارائه خدمات علمی بوده است. از اول فروردین تا ۱۰ آذر ماه سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۴۸ نفر جهت دریافت خدمات به ساختمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  مراجعه نموده اند.

در این مدت تعداد ۳۱۶۶ مقاله فارسی و ۱۶۰۴ مقاله انگلیسی توسط کاربران به صورت حضوری دریافت شده است.

از تعداد ۱۴۴۸ نفر مراجعان حضوری، تعداد ۱۹۵ نفر دانش آموز، ۱۲۲۰ نفر دانشجو، ۲۰ نفر کارمند، ۴ نفر هیأت علمی، ۲ نفر مشاغل آزاد و ۷ نفر سایر مشاغل بوده اند.
در گروه های مختلف تحصیلی طبق جدول زیر مراجعان ماه های یاد شده توزیع شده است:

علوم انسانیعلوم پایهفنی مهندسیهنرعلوم پزشکی
۵۶۰۱۴۴۶۰۱۱۲۷۱۶
خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  برای همه دانشگاه ها و مؤسسات و افراد جامعه بدون محدودیت ارائه می گردد. کاربران حضوری مرکز در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۴ از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی زیر بوده اند:
مؤسسات پودمانیدانشگاه های دولتیدانشگاه های علمی کاربردیدانشگاه های غیر انتفاعیدانشگاه های آزادمؤسسات آموزشی آزاد
۱۰۹۳۷۰۱۳۹۱۹۲۴۲۷۲۱۱
معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در ادامه گفت: کاربران غیرحضوری مرکز اعم از شاخه های مرکز در دانشگاه ها و مؤسسات مختلف و سایر دانشگاه ها و مؤسساتی که قرارداد اشتراک پایگاه های اطلاعاتی با مرکز را منعقد کرده اند در کل تعداد ۷۴٫۳۸۹ مدرک را از پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  دریافت نموده اند.

در طول مدت یاد شده تعداد ۹۳۸۱ نفر به عنوان کاربران غیرحضوری در وب سایت مرکز ثبت نام نموده اند و جهت دانلود اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی مرکز کد کاربری دریافت نموده اند.

کاربران غیرحضوری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  مدارک مختلف را از وب سایت مرکز دریافت نموده اند. آمار دریافت مدارک مختلف توسط کاربران در جدول زیر بیان کننده تنوع کاربران و درخواست مدرک در قالب های مختلف می باشد:

مقاله انگلیسیپایان نامه فارسیپایان نامه انگلیسیآمار نامهخبرنامهطرح پژوهشیگزارشمقاله کنفرانسمقاله روزنامهمقاله عربیمقاله مجلات فارسینقشهکاتالوگکتابکتاب الکترونیکی
۶۵٫۵۰۱۹٫۵۱۷۴۹۰۲۱۰۴۹۴۲۴۹۴٫۳۲۳۱۳۶۶۱۶۹۲۲۷٫۹۳۷۶۳۲۳۵۲٫۵۶۱۲۳۵
در کل تعداد ۳۹۴٫۸۶۳ مدرک توسط کاربران غیرحضوری مرکز از طریق وب سایت و پایگاه های اطلاعاتی دریافت شده است.

درخواست کد کاربری: 

ارسطوپور گفت: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در صورت درخواست صنایع، ارگان ها، بنیاد ها، پارک های علم و فناوری، موسسات، مراکز پژوهشی و غیره بر اساس روند معمول برای آنها اقدام به کد کاربری می کند. به عنوان مثال می توان به تعریف تعداد ۱۰۰۰ کد کاربری برای بنیاد ملی نخبگان در یکسال گذشته اشاره کرد.

طرح تأمین مدرک

ارسطوپور افزود: در طرح تأمین مدرک، کاربران از طریق پست الکترونیک مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، مدارک علمی مورد نیاز خود را که شامل مقالات انگلیسی، فارسی، استانداردها، پایان نامه انگلیسی و کتاب الکترونیکی درخواست داده و این مدارک به پست الکترونیک آنها ارسال شده است.

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) جهت تأمین مدارک علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات قرارداد هایی تحت نام “قرارداد اشتراک پایگاه های اطلاعاتی” و قرارداد تأمین مدرک منعقد می نماید. گفتنی است در طول ۸ ماه ابتدای سال ۱۳۹۴ ، مرکز منطقه ای با ۵ دانشگاه قراردادهای مذکور را منعقد نموده است.

   ۱۳۹۴/۹/۲۵ ۱۰:۳۸

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم