امضا تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی اصفهان

به دعوت جناب آقای دکتر نصر اصفهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان از دکتر جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) جهت تبادل نظر و بررسی امکانات رشد و توسعه علمی این دانشگاه، سرپرست ISC به همراه دکتر گزنی معاون پژوهش و فناوری ISC در روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۰ از این دانشگاه بازدید به عمل آورده و در جمع اساتید و دانشجویان دوره های عالی سخنرانی کردند.
دکتر مهراد اظهار داشت: امروز تولید علم به یک فرهنگ مبدل گردیده و دانشگاه های بزرگ کشور می کوشند در این عرصه نه تنها جایگاه خود را در بین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی حفظ کنند، بلکه در صدد هستند بر حجم تولیدات علمی که به شکل مقاله در نشریات معتبر بین المللی به چاپ می رسند بیفزایند.
رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: این واقعیت که در بسیاری از نظام های رتبه بندی بین المللی میزان تولیدات علمی و میزان استناد به این تولیدات بخش مهمی از وزن شاخص ها را به خود اختصاص داده، واقعیتی است که دانشگاه های کشور به سبب تولید علم بر این جنبه از شاخص های رتبه بندی حساس بوده و می کوشند وزن درخور توجهی را از این شاخص ها به خود اختصاص دهند.
وی ادامه داد: بر این اساس روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح در سالن خوارزمی واقع در دانشکده مهندسی کامپیوتر، معاون پژوهش و فناوری ISC درباره تولیدات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت شده در ISC و ISI به تفصیل سخنرانی کرد و توانمندی این دانشگاه را از نظر حجم تولیدات علمی، میزان استنادها، میزان همکاری سازمانی و کشوری در تولید مقالات علمی با دانشگاه صنعتی اصفهان و اساتید پر تالیف و پر استناد در این دانشگاه را در قالب جداول و نمودارها برای شرکت کنندگان در این نشست به تصویر کشید.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: بخش دوم سخنرانی دکتر گزنی معطوف به این موضوع با اهمیت بود که دانشمندان ایرانی مقالات خود را در کدام نشریات معتبر الزویر به چاپ می رسانند و این نشریات از نظر ضریب تاثیر از چه تاثیر علمی برخوردار می باشند. در این سخنرانی نشان داده شد که دانشمندان و پژوهشگران ایرانی بیشترین مقاله های خود را در نشریات بالای ۲۰ درصد این شرکت انتشاراتی منتشر می کنند و جای تحقیقات علمی ایران که نمود آن به صورت مقاله در دسترس جامعه علمی قرار می گیرد در نشریات ۱، ۱۰ و ۲۰ درصد بالا خالی است.
مهراد ادامه داد: بدین ترتیب لازم بود که این نکته در این نشست به صورت روشن بیان شده تا سیاستگذاران پژوهش و فناوری در دانشگاه اصفهان دراصلاح روش های چاپ مقالات دانشمندان و پژوهشگران این دانشگاه سیاستگذاری نموده و با شناخت اهمیت این مسئله، این موضوع را با برنامه ریزی های دقیق و سنجیده مورد بررسی قرار داده و با حمایت هایی که از تحقیقات علمی و مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه صورت می گیرد به انتشارات اعضای هیات علمی و پژوهشگران جهت دهد.
نشست بعدازظهر که از ساعت ۱۴ تا ۱۶ ادامه داشت، توسط سرپرست ISC انجام شد و دکتر مهراد درباره اهداف رتبه بندی سخن گفت. در این سخنرانی نظام رتبه بندی لایدن که از دو شاخص مهم و شفاف یعنی تاثیر علمی و تاثیر همکاری استفاده می کند به شرکت کنندگان معرفی شد و با مطرح کردن ۱۰ دانشگاه برتر در نظام های رتبه بندی بین المللی مانند تایمز، شانگهای و QS جایگاه این دانشگاه ها را در رتبه بندی لایدن نشان داد و مشخص کرد که وقتی شاخص ها تغییر پیدا می کند، جابجایی در رتبه و مقام دانشگاه ها صورت می پذیرد.
وی گفت: به عنوان مثال، دانشگاه کمبریج انگلستان که در نظام های رتبه بندی بین المللی شانگهای، تایمز و QS به ترتیب رتبه های اول، ششم و پنجم را احراز کرده است، با کاربرد شاخص های نظام رتبه بندی لایدن، رتبه این دانشگاه به ۳۱ تغییر می یابد. دکتر مهراد در این سخنرانی نشان داد که از ۵۰۰ دانشگاه تراز اول جهان معرفی شده توسط نظام رتبه بندی لایدن، ۱۰۴ دانشگاه به قاره پهناور آسیا تعلق دارد. در این نظام رتبه اول به انستیتو “وایزمن” رژیم اشغالگر قدس تعلق دارد. سپس دانشگاه های چین و ژاپن هرکدام با بیش از ۲۰ دانشگاه از موقعیت ممتازتری برخوردارند.
دکتر مهراد ادامه داد: از کشور هندوستان تنها ۴ موسسه شامل انستیتو “خاراگ پور”، “مدرس”، ” علوم هند در دهلی” و انستیتو بمبئی در بین ۱۰۴ دانشگاه تراز اول منطقه آسیا دیده می شوند. از طرف دیگر، ترکیه نیز با ۴ دانشگاه “اژه”، “قاضی”، “آنکارا” و “استانبول” در این رتبه بندی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بالاخره از کشور روسیه تنها ۲ دانشگاه یعنی دانشگاه “مسکو” و “سن پترزبورگ” به ترتیب با رتبه ۱۰۳ و ۱۰۴ در انتهای لیست رتبه بندی دانشگاه های آسیا در نظام رتبه بندی لایدن مشاهده می شوند.
   ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم