امضای قراداد همکاری بین مرکز منطقه ای، ISC و دانشگاه علوم انتظامی امین

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۰۷/۹۳ جلسه ای در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در شیراز برگزار شد و طی آن مرکز منطقه ای و ISC و دانشگاه علوم انتظامی امین قراردادی را در زمینه های گوناگون آموزشی و نرم افزاری به ارزش ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال امضاء کردند که می تواند در ارتقاء سطح علمی دانشگاه علوم انتظامی امین به عنوان یکی از طرفین قرارداد تاثیر بسزایی داشته باشد. این در حالی است که مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC خدمات علمی خود را پیش از این نیز در اختیار این دانشگاه قرار داده بود.

در این دیدار دکتر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISC به حمایت همه جانبه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC از پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین اشاره کرد و خواستار استفاده کاربردی از پایان نامه های دانشجویان و گزارش طرح های تحقیقاتی این دانشگاه در پایگاه های اطلاعاتی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شد.

دکتر لطفعلی بختیاری، رئیس دانشگاه علوم انتظامی امین نیز بر عزم این دانشگاه بر گسترش این چنین گام هایی صحه گذاشت و از تاکید مجدانه ی سردار دکتر احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر همسان سازی دانش کارکنان با تاکید بر تحقیقات علمی خبر داد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم