امضای تفاهم نامه بین ISC و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری امضا کردند.
بنا به دعوت دکتر اسحاق صلاحی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی از دکتر جعفر مهراد، رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، روز سه شنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۰ ضمن تقدیر از پژوهشگران برتر در جشنواره هفته پژوهش که از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود، تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری به امضای این دو سازمان رسید.
در جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، دکتر مهراد ضمن سخنرانی درباره جایگاه آموزش عالی ایران و نقش پژوهش و فناوری در توسعه صنعت آموزش عالی، در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات، تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری را امضا نمودند. براساس این تفاهم نامه بهره گیری طرفین از ظرفیت ها و فرصت های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی یکدیگر و نیز مشارکت در تحقیقات و پروژه های علوم کتابداری، اطلاع رسانی، علوم آرشیوی و فناوری مورد تاکید قرار گرفته است.
در این تفاهم نامه تعهدات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به تفکیک مشخص شده و این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۴ سال معتبر خواهد بود.
در تفاهم نامه مذکور مقرر است که معاونت های پژوهشی طرفین مسئول اجرای مفاد تفاهم نامه باشند و برای هر اقدام اجرایی متعهدات طرفین تفاهم نامه، تامین منابع مالی و زمان بندی در قالب یک قرارداد جداگانه تنظیم، امضا و مبادله می شود.

   ۱۳۹۰/۹/۳۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم