افزایش درخواست‌های نمایه شدن مجلات کشورهای اسلامی در ISC

نجمه حمیدی فرد، سرپرست اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی ISC با اعلام این خبر گفت: اخیرا کشورهای اسلامی ارسال مجلات علمی خود را جهت نمایه شدن در ISC افزایش داده و هر روز بر تعداد این درخواست ها افزوده می شود.
وی افزود: سردبیر مجله بین المللی «آنتروپولوژی نوین» از کشور تونس و سردبیر نشریه «تاریخ، سیاست و مطالعات راهبردی» مالزی طی نامه های الکترونیکی در خواست کردند که این نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی شوند.
حمیدی فرد گفت: پیش از این دانشگاه پوترا در مالزی در هفته های اخیر با ارسال سه نشریه علمی خود به ISC درخواست کرده بود که این سه نشریه جزء نشریات ISC قلمداد شده و شماره های مختلف آن به موقع در ISC نمایه سازی شوند.
   ۱۳۹۰/۳/۲۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم