اعضای کمیته برنامه‌ریزی کتابداری و اطلاع‌رسانی منصوب شدند

طی احکامی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعضای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی منصوب شدند.

دکتر جعفر مهراد، سرپرست کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی وابسته به دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: اعضای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی تعیین و با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به کار شدند.
دکتر مهراد افزود: افرادی که برای این کمیته پیشنهاد کرده بودند عبارتند از دکتر عباس حرّی، دکتر غلامرضا فدایی، دکتر رحمت ا… فتاحی, دکتر محمد حسن زاده، دکتر احمد شعبانی، دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی و دکتر عبدالحسین فرج پهلو.
وی در ادامه گفت: برای گسترش دامنه حضور پربار و اثربخش اعضای کمیته برنامه ریزی از دو شخصیت علمی دیگر نیز برای برنامه ریزی دعوت شد.این افراد عبارتند از دکتر یزدان منصوریان از دانشگاه تربیت معلم تهران و دکتر فریبرز خسروی از دانشگاه شهید بهشتی.
سرپرست کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی ادامه داد: نگاه اجمالی به ترکیب اعضای کمیته نشان می دهد که تمام دانشگاه های بزرگ که دارای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی می باشند در این کمیته نماینده دارند و بدین ترتیب نمایندگان حاضر در این کمیته، سخنگویان گروه های آموزشی مربوطه هستند و کمیته برنامه ریزی عملاً با حضور این نمایندگان از دیدگاه ها و اظهار نظر های گروه های آموزشی بهره مند می شوند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم