اعضای هیأت امنای منطقه جنوب آموزش عالی کشور منصوب شدند

دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: مهندس قوام نوذری، ستار هدایت خواه و سید قدرت ا… حسینی پور از سوی دانشگاه یاسوج و دکتر جعفر قادری، دکتر فریدون شعبانی نیا و دکتر محمد مؤذنی از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنا منطقه جنوب آموزش عالی کشور معرفی شده بودند که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و احکام نامبردگان صادر شده است.

دکتر مهراد افزود: دانشگاه یاسوج و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دارای هیأت امنای مشترک است. دبیری هیأت امنای منطقه جنوب با رئیس دانشگاه یاسوج می باشد.
به گفته دکتر مهراد رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه جنوب دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است.

   ۱۳۸۹/۵/۲۴

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم