اختتامیه نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی

اختتامیه نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶برگزار گردید که در این مراسم ضمن مروری بر فعالیت های انجام شده و مقالات ارائه شده از سخنرانان کلیدی  آقای دکتر بیجن خان استاد تمام زبانشناسی رایانشی از دانشگاه تهران و آقای دکتر عاصی استاد تمام زبانشنلسی رایانشی از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی و اعضای هیات علمی کنفرانس به طرز ویژه تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر و تندیس کنفرانس داده شد. در بیانیه پایانی مقرر شد که دبیرخانه کنفرانس بصورت دائمی در محل رایسست تشکیل شود و این همایش هر ساله در روزهای ۹ و ۱۰ اسفند به صورت متمرکز انجام گیرد و در سالهای آینده در ابعاد وسیع تر و با بهره گیری از شرکت محققان زبانشناسی رایانشی از دانشگاه های خارج از کشور برگزار گردد.
   ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰۹:۲۵

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم