آموزش نماینده اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان در مرکز منطقه ای

به منظور عملیاتی سازی بندهای تفاهم نامه امضا شده میان اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، مهندس مهدی ابراهیمی  نماینده این اتحادیه برای گذراندن یک هفته دوره آموزشی پایگاه های اطلاعاتی توسط متخصصان مرکز منطقه ای  در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل این مرکز حضور یافت.
تفاهم نامه همکاری میان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان  در زمینه تاسیس شاخه مرکز منطقه ای در این دانشگاه ها، در اختیارگذاری پایگاه های تمام متن مقالات فارسی جهت بهره گیری توسط پژوهشگران و محققان زبان فارسی، شرق شناسان، ایران شناسان و همچنین کرسی های زبان فارسی، برگزاری کارگاه، سمینار، کنفرانس و جلسات مشترک و در نهایت تبادل انتشارات علمی خود از قبیل کتاب، مجله، گزارش های فنی و پژوهشی، پایان نامه ها و غیره، بمنظور حصول اهداف پژوهشی و آموزشی توسط دکتر محمد جواد دهقانی رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دکتر ذاکر حسین ارشاد، سرپرست اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان در بهمن ۱۳۹۵ امضا شد.
مقرر شده است تا پس از آموزش، شاخه ای از مرکز منطقه ای در افغانستان تاسیس شود تا زمینه را برای سایردانشگاه های اتحادیه دانشگاهای خصوصی افغانستان برای پیشرفت و افزایش دانش و پژوهش فراهم شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم