ساخت انسانی پیکره موازی دو زبانه(انگلیسی – فارسی)عناوین مقالات مجلات رتبه دار نمایه شده در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری