طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی صنایع متالورژی ایران همراه با استانداردهای جهانی متالورژی در شبکه اینترنت