گروه تحلیل اطلاعات

صفحه نخست » واحد های سازمانی » گروه تحلیل اطلاعات

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468291
فکس : 07136468352
ایمیل:

آدرس ایمیل : alizade1377@gmail.com
شماره تلفن: 07136468291
 • محمدرضا نیازمند
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مرتضی خدابخشی
  کارشناس تحلیل اطلاعات
 • سعیده باقرنژاد
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • زهرا شاکری
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • آزاده اسلمی
  پویشگر اطلاعات
 • رضیه اسماعیل پور
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • شیماء مطهریان
  کارشناس تحلیل اطلاعات
 • منیره خلیلی زاده
  متصدی امور دفتری
 • ناهید مرادی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • عاطفه راستی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • محمدعلی سیروس زنجانی
  کارشناس تحلیل اطلاعات
 • محسن مسعودی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • سید یعقوب جعفری
  کارشناس تحلیل اطلاعات
 • محمدرضا ابراهیمی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • شاپور محمدی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

رسالت و چشم انداز:

 •  اجرای طرحها و پروژه های پژوهشی مرتبط با گروه توسط اعضای هیات علمی
 •  نمایه سازی مقالات نشریات فارسی و غیر فارسی