گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای

صفحه نخست » واحد های سازمانی » گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای

اطلاعات تماس :

تلفن : 36468453-071
فکس :
ایمیل:

آدرس ایمیل : fallahi@ricest.ac.ir
 • شاپوررضا برنجیان
  عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
 • دکتر محمدهادی فلاحی
  عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
 • دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
  عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای

رسالت گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای :

 • بررسی و حل مشکلات جستجو و بازیابی اطلاعات رایانه ای با استفاده از منطق و علم زبانشناسی
 • پردازش زبان فارسی
 • مشخص نمودن استراتژیهای جستجو با استفاده از اصطلاحنامه های کامپیوتری
 • تلاش در تثبیت اصطلاحات فارسی و کاربرد صحیح فارسی به عنوان زبان علم
 • مکانیزه کردن نمایه سازی و چکیده نویسی مدارک علمی کشور
 • افزایش بهره وری اطلاع رسانی با استفاده از علم زبانشناسی در سطح کشور و منطقه.
 • هماهنگی میان مراکز اطلاع رسانی کشور در انتخاب واژه های گوناگون.
 • کمک به برنامه ریزی علمی در بخشهای مختلف کشور با استفاده از بازیابی صحیح اطلاعات.
 • بررسی ارتباط میان شاخه های مختلف زبانشناسی رایانه ای و بازیابی
 • اطلاعات.مطالعه ساختار واژگان های علمی و پژوهشی برای یافتن توصیفگرهای مناسب.
 • برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی بسته به نیاز دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور و کشورهای منطقه.
 • مطالعه در ساختار ترجمه زبان فارسی به زبان های خارجی و بالعکس با استفاده از رایانه و منطق زبانشناسی.
 • همکاری در زمینه ایجاد و به روز نگهداری شبکه اطلاعات علمی کشور.
 • ارائه دروس تخصصی مربوط در دوره های آموزشی مرکز منطقه ای.
 • مطالعه و تهیه پیکره زبان فارسی.
 • تهیه واژه نامه های مختلف.