گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها

صفحه نخست » واحد های سازمانی » گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468424,36898262
فکس :
ایمیل: ict@ricest.ac.ir

آدرس ایمیل : pahlevanzadeh@ricest.ac.ir
شماره تلفن: 07136898262
 • دکتر محمد باقر دستغیب (تلفن:36898481)
  عضو هیئت علمی طراحی و عملیات سیستم ها
  More information
 • مهندس فرزاد راستی (تلفن:36898483)
  همکار پژوهشی/تحلیلگر سیستم/برنامه نویس
 • مهندس سارا رئیسی (تلفن:36898482)
  همکار پژوهشی/تحلیلگر سیستم/برنامه نویس
 • مهندس امین زارع (تلفن:36898485
  همکار پژوهشی/تحلیلگر سیستم/برنامه نویس

رسالت و چشم انداز:

رسالت گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها کشف استفاده از روش های نوین و هوشمند نمایش ، پردازش و استخراج اطلاعات جهت اشاعه دانش روز در سطح ملی و منطقه ای همگام با چشم اندازها و ماموریتهای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است.

در این راستا با ارائه طرح های پژوهشی کاربردی و بکارگیری عملی آنها در بسترهای نوین فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سطح دانش کشور حرکت می کند.

برخی اهداف این گروه به شرح زیر است :

 • سامان دهی دانش موجود در سطح کشور به منظور جهت بخشی در الگوی صحیح و سیری تکاملی با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در حوزه و قلمرو اطلاع رسانی
 • برقراری ارتباط بین محققان و دانش پژوهان سطح کشور جهت ارتقاء سطح دانش در کشور.
 • تعیین و تبیین استانداردها در حوزه و قلمرو اطلاع رسانی در سطح کشور (محلی سازی، مطالعه و آشنا سازی).
 • بررسی، مطالعه و انجام پژوهش در حیطه فناوریهای اطلاعاتی در قلمرو اطلاع رسانی.
 • تحلیل، طراحی و پیاده سازی پایگاه های اطلاعاتی در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری.
 • انجام پژوهشها و ارائه راهکارها در قالب پروژه های مختلف در جهت بهبود وضعیت اطلاع رسانی در سطح کشور با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی موجود.
 • تشکیل سخنرانی های علمی جهت انتقال دانش روز در حوزه قلمرو اطلاع رسانی به جامعه

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

 • بازطراحی و پیکره بندی مجدد شبکه RICeST در جهت ارتقاء و بهینه سازی امنیت و کیفیت کارآیی شبکه
 • تولید مجموعه ای برای مقایسه اثر طول واژه و محل رخداد خطا در تصحیح خطای لغوی برای واژگان فارسی
 •  پیاده سازی شبکه RICeST- Wireless
 • طراحی و پیاده سازی سامانه ژورنال یاب ایران –  اسفند96
 • طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری اطلس علم ایران – اسفند96
 • طراحی و پياده سازی ليست پستی اطلاع رسانی کتابخانه منطقه ای اطلاع رساني علوم و تکنولوژي
 • طراحي و پياده سازي سيستم اطلاع رسانی گويا بوسيله خط تلفن (IVR فارسی)
 • طراحی و پياده سازی مديريت الکترونيکی اسناد فارسی
 • پايگاه چکيده انگليسی مقالات فارسی
 • پايگاه نسخ خطی جهان اسلام
 • طراحی و پياده سازی نسخه عربی و انگليسی psci
 • طراحی و پياده سازی سامانه نمايه سازی خودکار
 • طراحی سيستم ارسال نشريات و مقالات فارسی بر پايه XML