از ما بپرسید

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کارشناسان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در طول ایام هفته به جز روزها و ساعات تعطیل آماده پاسخگویی به سوالات کاربران محترم می باشد.

در این مورد، مستقیماً می توانید به روشهای زیرعمل کنید:

سوال خود را با استفاده از پست الکترونیکی به نشانی   info@ricest.ac.ir ارسال کنید.

  در صورت لزوم با تلفن مستقیم 071-36468419    تماس برقرار کنید.

 در طبقه همکف مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری سوالات خود را  از اداره خدمات اطلاع رسانی بپرسید.

  برحسب مورد می توانید با تعیین وقت قبلی با ریاست، معاونان و رؤسای ادارات و گروهها ملاقات کنید.