معاونت پژوهش و فناوری
مدیر : دکتر محمد رضا صالحی
ایمیل : salehi@ricest.ac.ir
تلفن : 07136468456
کارکنان:
مریم طاهری
علی بیهقی

 

آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی
- تنظیم برنامه‏ هاى پژوهشی مرکز در قالب سیاستها و خط مشى‏هاى مصوب
- انجام بررسیهاى لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه‏ هاى تحقیقاتى و پژوهشى و تطبیق آن با نیازهاى کشور
- اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نیاز واحدها و گروه های پژوهشى مرکز
- تعبیر و تفسیر خط مشى‏هاى تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایى لازم به واحدهاى‏ ذى‏ربط
- تهیه گزارشهاى لازم جهت طرح در شوراى علمی و کمیته پژوهشی مرکز
- تهیه و پیشنهاد آیین‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى و نظارت بر اجراى آنها
- انجام بررسیهاى لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهاى پژوهشى
- برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نیز مؤسسات علمى به منظور جلب همکارى آنان در زمینه‏هاى مختلف پژوهشى
- همکارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمینارها و کنفرانسهاى علمى و اجراى کلیه امور قراردادهاى تحقیقاتى و علمى- خدماتى بین مرکز و سایر مؤسسات
- نظارت بر امور چاپ و انتشارات مرکز
- برنامه‏ریزى جهت استفاده اعضاى هیأت علمى از فرصتهاى مطالعاتى داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
- نظارت بر توزیع و تخصیص بورسها و نیز مأموریتهاى علمى خارج از کشور
- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابى فعالیتهاى پژوهشى‏ وارزیابى ‏عملکرد پژوهش ى‏سالانه‏ مرکز
- نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقیقات علمى
- افتتاح شاخه های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه های سراسر کشور
- عضویت در مجامع و شرکت در جلسات مختلف برون سازمانی از جمله کنسرسیوم صاحبان محتوا، شورای سیاست گذاری منابع اطلاعاتی، انجمن کتابداری و ....
- برگزاری کارگاه های آموزشی

1/10 (تعداد آرا 3 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
لینک به ما

در صورت تمایل می توانید کد موجود در باکس زیر را برای برقراری ارتباط با ما در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


این سایت را صفحه خانگی خود کنید      این سایت را به لیست علاقه مندی های خود بیافزایید