مهندس سارا کلینی
نام و نام خانوادگی : مهندس سارا کلینی
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش ماشین و رباتیک

تعداد بازدید : 1644
4.5/10 (تعداد آرا 13 نفر )