گیتی سلطانی
نام و نام خانوادگی : گیتی سلطانی
سوابق تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی

تعداد بازدید : 739
1/10 (تعداد آرا 3 نفر )