مهندس فرزاد راستی
نام و نام خانوادگی : مهندس فرزاد راستی
سوابق تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

تعداد بازدید : 796
1/10 (تعداد آرا 3 نفر )