سید یعقوب جعفری
نام و نام خانوادگی : سید یعقوب جعفری
سوابق تحصیلی : کارشناسی فلسفه
سوابق شغلی : انباردار

تعداد بازدید : 760
1/10 (تعداد آرا 3 نفر )