محمد هادی یاری پور
نام و نام خانوادگی : محمد هادی یاری پور
پست الکترونیک : yaripour@ricest.ac.ir
سمت : مدیر امور مالی
سوابق شغلی : مدیر امور مالی

تعداد بازدید : 943
1/10 (تعداد آرا 3 نفر )