فاطمه احمدی نسب
نام و نام خانوادگی : فاطمه احمدی نسب
پست الکترونیک : ahmadinasab.fatemeh@gmail.com
سمت : عضو هیأت علمی (1390 الی 1394)
سوابق شغلی : عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای

تعداد بازدید : 36
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )